Αποτύπωμα

Πληροφορίες που αφορούν την § 5 TMG::

- Ladas-Papadias GbR

- Blasberg 3

- 51399 Burscheid

- Telefon: 0049/15777637336

- E-Mail: info@wumsapp.de

- Ιστοσελίδα: www.wumsapp.com

- Εκπρόσωποι: Ilias Ladas und Vasileos Papadias

- Εφορία: Leverkusen

- Αριθμός Καταχώρησης: 230/5209/2159

- Α.Φ.Μ.: DE313453978